Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen

Fjernaflæste målere til aflæsning af el blev i 2013 (Bek. nr 1358) gjort pligtig for alle landets husstande.

Fjernaflæste målere er velkendte fra udlandet, hvor de er blevet forbundet med store helbredsskader på grund af mikrobølgestråling. Det internationale begreb for fjernaflæste målere er smartmeters. Fjernaflæsning af målere kan foregå via kablede løsninger, men de fleste bruger mikrobølgebaseret kommunikation.

Fjernaflæste målere kan bruges til forbrugsafregning af både gas, vand, el og fjernvarme. Visse fjernaflæste målere har også mulighed for - via yderligere mikrobølgekommunikation - at kommunikere med forbrugsapparater i hjemmet.

Den tvungne opsætning af fjernaflæste målere rummer flere problemforhold:

>> Mikrobølgestrålingen er kategoriseret af WHO/IARC som et 2B carcinogen (kræftfremkaldende).

>> Der er registreret mange øvrige helbredsskader som følge af mikrobølgestrålingen.

>> De fjernaflæste målere rummer betydelig og meget vidtgående overvågningskapacitet.

Alle ovenstående sagsforhold findes detaljeret dokumenteret (med omfattende referencemateriale) på de følgende sider. Formålet med disse sider er således at præsentere viden og forskningsresultater inden for området.

For mere dybtgående information end der kan præsenteres på disse sider kan bogen "Kortlægning af Bioreaktivitet ved Mikrobølger i nontermiske Intensiteter" anbefales. Bogen omfatter en kortlægning af ca 500 af de vigtigste forskningsresultater inden for området. Trykt udgave af bogen kan købes hos boghandleren (ISBN: 9788740912418) eller online hos Saxo

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation StopSmartmeter.dk EHS-Foreningen